Với Thương hiệu cá nhân thì bạn có thể làm gì, cơ hội cho bạn là gì? Những điển hình trong việc sử dụng thương hiệu cá nhân để gây dựng sự nghiệp...
Bạn sẽ tự tin cung cấp những gì bạn giỏi nhất và xuất sắc nhất mà không phải chạy đua với bất kỳ ai hoặc phải làm những gì người khác đã làm.
5 chiến lược đơn giản "chết người" này sẽ giúp bạn có một thương hiệu trở nên nổi bật
Đâu mới là những thứ cần thiết để bắt đầu, xây dựng và vận hành thành công của một doanh nghiệp thành công?
Họ đã làm được điều này bằng cách nào?
Kinh nghiệm từ Đồng sáng lập, Kỹ sư tăng trưởng của LadiPage
Trong ngành công nghiệp làm đẹp, tăng trưởng khách hàng là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Tôi muốn chia sẻ một số bài học tôi đã học được (điều tốt, điều xấu và có thể rất xấu) khi viết ra một số cuốn sách.
See all

Taki Academy Blog